mijn werk

 

De agoog stelt zich ten doel de stoornissen, die voorkomen uit de handicap, waar mogelijk te verminderen en mogelijkheden aan te bieden die verdere ontwikkeling mogelijk maakt.

Binnen de muziekbegeleiding wordt er methodisch gewerkt aan de hand van vooraf gestelde doelen.  Naar aanleiding van observaties worden doelen aangescherpt of aangepast.

Ook kan de muziekagoog  een adviserende rol spelen bij de aanschaf van instrumenten en/of het aanleren van het bespelen van een instrument voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking